033inActie

033 in Actie geeft ‘stille’ armoede geluid

033inActie

De brede welvaart in Nederland stijgt op veel fronten. Ondanks een positief beeld, is de welvaartsontwikkeling niet gelijk verdeeld over alle bevolkingsgroepen.
We zien dat meer mensen aan het werk komen, maar tegelijkertijd groeien er nog (te)veel kinderen op in langdurige armoede. Een relatief grote groep mensen profiteert onvoldoende van de economische groei en worstelt om het hoofd boven water te houden.

Werkende armen

De beste weg uit armoede is werk. Echter, een derde van de totale groep arme volwassenen (met een inkomen onder het ‘niet-veel-maar-toereikendbudget’) bestaat uit werkenden. De bestaanszekerheid voor deze groep staat onder druk. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten, te weinig financiële buffers, complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt maken dat ook een grote groep werkenden in de financiële problemen komt. Ook maken zij in veel gevallen, maar beperkt aanspraak op minimaregelingen. Vooral zzp’ers, deeltijdwerknemers of oproepkrachten zijn risicogroepen. Oorzaken liggen vooral in lage uurtarieven, klein aantal arbeidsuren of hoge vaste lasten.

‘Stille’ armoede

Ook 033inActie zet zich in om de cyclus van armoede en schulden voor de inwoners van de regio Amersfoort te doorbreken. Het bestrijden van ‘stille’ armoede is daarom onze eerste prioriteit. De focus in Nederland lag tot nu toe voornamelijk op ‘symptoombestrijding’. Het is de hoogste tijd om aan structurele en duurzame oplossingen te werken, waarin ook aandacht is voor intergenerationele armoede. Traditionele aanpak van armoede focust op of de behoeften van ouders of op die van de kinderen in het gezin. Het perspectief dat ouders en kinderen elkaar ook kunnen ondersteunen om deze dynamiek te doorbreken is nieuw. Deze aanpak is ontwikkeld om beter aan te sluiten op de leefwereld van het gezin.
Dat begint bij het voorkomen van schuldenproblematiek, preventie en het vroegtijdig signaleren.

Voegsignalering om erger te voorkomen

Een voor de hand liggende manier om de cyclus van armoede en schulden te doorbreken is investeren in het voegsignalering van betalingsachterstanden. Particuliere schuldenaren klopten in 2018 pas met een gemiddelde schuld van 43.000 euro aan bij de schuldhulpverlening. Vooral rekeningen van de zorgverzekeraar, energiebedrijf of woningcorporatie/ hypotheekverstrekker blijven onbetaald. De drempel om naar hulp te vragen blijkt dus, mede door het taboe dat heerst op het hebben van schulden, nog steeds groot.

Preventie en voegsignalering worden vaak in één adem genoemd. Het gaat hier echter om andere vraagstukken. Preventie gaat over het voor- komen van schulden terwijl voegsignalering gaat over het voorkomen dat betalingsachterstanden uit de hand lopen.

Integrale hulpverlening

Het hebben van schulden heeft effect op meerdere levensdomeinen, zoals de gezondheid, arbeidsproductiviteit en sociale relaties van de schuldenaar. Die financiële problematiek zorgt er voor dat iemand beperkte mentale ruimte heeft om zijn of haar eigen situatie op de verschillende levensdomeinen te verbeteren. Een integrale aanpak is nodig om de cyclus van armoede en schulden te doorbreken. 033inActie helpt daarbij!