033inActie zamelt geld in voor inwoners van de regio Amersfoort die leven in ‘stille’ armoede. Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat deze mensen een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen. Er zijn ruim 4,6% van de werkende mensen in regio Amersfoort die vallen onder stille armoede, wat neerkomt op meer dan 12.000 mensen. Zij worden niet alleen zelf door deze situatie getroffen, maar ook de kinderen van deze gezinnen zijn hiervan de dupe. Een gegeven dat natuurlijk nooit het geval zou mogen zijn. 033inActie biedt deze gezinnen maatwerk, zodat er wat meer lucht komt en ze weer op adem kunnen komen.

033inActie zamelt op creatieve manier geld in voor deze goede doelen die wij een warm hart toedragen. Van een bake sale tot kidsrun. Wij zoeken in regio Amersfoort de verbinding op door kinderen en volwassenen in leven en welzijn zich op heel uiteenlopende manieren te laten inzetten voor ernstig zieke kinderen en inwoners die dagelijks leven in stille armoede. 

Als mooie afsluiting van het inzameljaar organiseren we een evenement dat plaatsvindt op het Onze Lieve Vrouwekerkhof. Hét moment waarop de mensen voor wie wij ons inzetten aanwezig zijn en iedereen die zich heeft ingezet de cheque kan komen overhandigen. Samen staan we erbij stil dat we ons allen inzetten met elkaar voor elkaar.