Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting.

De stichting is niet gericht op het maken van winst en houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor haar werkzaamheden. Bestuursleden krijgen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Het bestuur bestaat uit:

Denise Houtveen Algemeen Bestuurslid 033 in actie

Denise Houtveen – Voorzitter

06-16496439

Ilse Brundel – Penningmeester, Secretaris

06-51388777

Louis de la Combé – Algemeen Bestuurslid

06-29389790

Marco van der PolAlgemeen Bestuurslid

06-24788736