2019- 2020

033inActie zet zich in voor kwetsbare inwoners van de regio Amersfoort. 
In 2019 en 2020 ondersteunen wij onder andere de Liedjesfabriek. Een stichting die kinderen van onze regio een onvergetelijk muzikaal moment bezorgt in de zware tijd die ze doormaken.

033inActie zamelt niet alleen geld in voor andere doelen. Als stichting zetten wij ons zelf ook volle kracht in voor inwoners van de regio Amersfoort die leven in ‘stille’ armoede. Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat deze mensen een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen. Er zijn ruim 4,6% van de werkende mensen in regio Amersfoort die vallen onder stille armoede, wat neerkomt op meer dan 12.000 mensen. Zij worden niet alleen zelf door deze situatie getroffen, maar ook de kinderen van deze gezinnen zijn hiervan de dupe. Een gegeven dat natuurlijk nooit het geval zou mogen zijn. 033inActie biedt deze gezinnen maatwerk, zodat er wat meer lucht komt en ze weer op adem kunnen komen.

033inActie zamelt op creatieve manier geld in voor deze goede doelen die wij een warm hart toedragen. Van een bake sale tot kidsrun. Wij zoeken in regio Amersfoort de verbinding op door kinderen en volwassenen in leven en welzijn zich op heel uiteenlopende manieren te laten inzetten voor ernstig zieke kinderen en inwoners die dagelijks leven in stille armoede. 

Als mooie afsluiting van het inzameljaar organiseren we een evenement dat plaatsvindt op het Onze Lieve Vrouwekerkhof. Hét moment waarop de mensen voor wie wij ons inzetten aanwezig zijn en iedereen die zich heeft ingezet de cheque kan komen overhandigen. Samen staan we erbij stil dat we ons allen inzetten met elkaar voor elkaar.

2018

In het najaar organiseerden wij een muziekfestival op een aantrekkelijk locatie in de binnenstad van Amersfoort. Met als belangrijkste doelen: verwerven van naamsbekendheid voor De Liedjesfabriek, en het testen van de organisatorische spankracht van de Stichting. Het festival ‘Amersfoort voor De Liedjesfabriek’ vond plaats op 11 en 12 september 2018 op de Groenmarkt te Amersfoort.

Uit een evaluatie met input van o.a. musici, horeca, omwonenden, bezoekers en De Liedjesfabriek bleek grote waardering voor de doelstelling van het evenement, de locatie, het programma en de organisatie. Dat heeft de Stichting gesterkt om op het ingeslagen pad door te gaan met inachtneming van verbeterpunten voor 2019 e.v. inzake financiële opbrengst, personeel, apparatuur etc.

Wie betaalt dat

De activiteiten van de Stichting worden gefinancierd door:

  1. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
  2. subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
  3. donaties, sponsorgelden en giften;
  4. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
  5. revenuen van het vermogen;
  6. alle overige bijdragen en inkomsten.